Amb la compra de cada article esteu contribuint a la donació d'un Bric de llet sencera al Banc d'Aliments de Vidreres, que el Club compra.

Producte de total proximitat:

Producció: Llet produïda per la Lletera Campllong.

Envasat: Llet envasada a Vidreres.

Compra: Llet comprada al Supermercat Batallé de Vidreres.

Destí: Banc d'aliments de Vidreres.

somunapinya